13.12.2018

Včera v 17:09

Žiaci, ktorí ešte nepriniesli zošit so širokými linajkami, prosím priniesť.

Taktiež poprosím priniesť lepidlá, niektorí žiaci už nemajú.
Poprosím ešte rodičov, ktorí nepriniesli na školský rok 2018/2019 balík kanc.papierov, toalet.papiere, hyg.servítky a tekuté mydlo, aby tak urobili čím skôr.

Ďakujem veľmi pekne,

pekný zvyšok večera,

tr.uč.Omastová
 

tr.uč.Omastová

4. prosince 2018 v 17:36
Milí rodičia,

od zajtra nebudu pridávané informácie o domácich úlohách na blogu. Poprosm vás, aby ste si informácie ohľadom domácich úloh posúvali vo facebookovej skupine 2.A. Ak by ste mali záujem prísť o akúkoľvek informáciu, alebo domácu úlohu osobne, budem k dispozícii v dňoch streda (do 15:15) a štvrtok (14:30).
Za pochopenie ďakujem.

Pekný večer.

tr. uč. Omastová

29.11.

29. listopadu 2018 v 22:24 | tr.uč.Omastová
Vážení rodičia,

dovoľte, aby som reagovala na mail, ktorý som obdržala. Vyslovene nesúhlasím, čo bolo povedané na moju osobu a tak dovoľte, aby som to objasnila.
Začnem postupne, bod po bode.

Bod 1: "Povinné sedenie cez prestávku"

Cez prestávku dôjde k situáciam, kedy sa žiaci naháňajú, hrajú sa na strielačku atď...Niektorí žiaci po viacnásobnom napomenutí, boli vyzvaní, aby si sadli na svoje miesto a počas tej doby sa stíšili a porozmýšľali, čo urobili a prečo to bolo zlé..
Myslím si, že aj takýto prostriedok slúži na to, aby sa predišlo k úrazu!

Bod 2: "Jedenie desiate len po 1. a 2. hodine"

Desiatové prestávky sú vyslovene stanovené po 2. vyuč.hodine.
Keďže niektorí žiaci ráno neraňajkujú, upustila som z toho, aby sa desiatovalo len po 2.vyuč.hodine. Žiaci sa môžu nadesiatovať pred 1. vyuč.hod., po 1.vyuč.hod. a po 2. vyuč.hodine. Samozrejme, ak sú veľmi hladní a priam "zomierajú od hladu" kľudne sa môžu nadesiatovať aj po 3. vyuč.hodine. To nie je zakázané!
Takýto režim som zaviedla preto, aby sa predchádzalo nedojedeniu obeda, ktorí si žiaci platia a predsa je to 1.teplá strava denne, čo je veľmi dôležité a v konečnom dôsledku, aby boli žiaci vedení k vyhradeniu si času na desiatovanie, čo vedie k zodpovednému prístupu.

Tu ešte doplním. Cez túto prestávku, kedy žiaci desiatujú, musia sedieť a desiatovať a zároveň, takýmto krokom sú žiaci vedení k "Etike stolovania."


Bod 3: "Trestanie" žiakov písaním osobných trestov, typu: ,,Cez prestávku sa nebudem naháňať atď..."

Žiaľ, učiteľ nemá žiadne možností na výchovné vplývanie na detí.
Tento výchovný prostriedok zamedzuje opakovaniu priestupku a podporuje uvedomeniu si, že to žiak robiť nemá a v konečnom dôsledku má to aj vzdelávací charakter, keďže si žiak pri tejto činnosti či "treste" precvičuje pravopis.

Bod 4: "Kolektívne trestanie"


Trieda je kolektív. Je to celok.
Niektoré situácie si vyžadujú individuálny prístup riešenia problému a niektoré kolektívny. Oba spôsoby sú u nás zaužívané.
Ak by som problém "priestupok" riešila len individuálne, na ďalší deň, to môže urobiť opäť niekto ďalší...a preto, niekdy zvolím tento spôsob a inokedy iný, aby som takémuto niečomu predišla.

Bod 5: "Práca/dokončovanie si cvičení počas prestávok"

Práca/dokončovanie si cvičení nie je pravidlom!
K takejto situácií dôjde vtedy, keď má žiak problém so sústredením sa (otáča sa,zabáva sa, nepracuje...) a napriek opakovanému napomenutiu, aj tak nedôjde zo strany žiaka k náprave a k zrýchleniu jeho tempa.
Tu má žiak voľbu výberu: ,,Zrýchlim tempo a nemusím si to dokončovať za DÚ, alebo sa budem zabávať a cvičenie si budem musieť aj tak dokončiť."
Keď si to žiak dokončuje bez môjho vedomia cez prestávku, kedy som buď v kabinete, na dozore, alebo učím v inej triede, to už ja žial, nemám možnosť ustriehnúť.

Môže nastať aj situácia, kedy zvoní na prestávku a žiakov ešte pri písaní upozorním, aby dopísali začaté slovo, či vetu.

Ešte doplním, že pri prvej situácií má žiak voľby výberu, čo má výchovný charakter, keďže je žiak vedený zvoliť si, rozhodnúť sa a niesť následok svojho rozhodnutia. Tu zrazu žiak môže vidieť výsledok svojej voľby, na základe čoho pocítil dôsledky svojho prístupu a v konečnom rade, žiak na základe takejto "nepríjemnej" skúsenosti, ktorú musí prijať, je vedený k osobnému rastu a rozlíšenia dobrého od zlého...!

Vážení rodičia,

som si vedomá toho, že k svojej práci pristupujem zodpovedne, odborne a s láskou! Vždy bolo mojou prioritou viesť detí k pravým hodnotám, ktoré tento svet žiaľ, postráda...

Tak vás prosím, aby ste nezasahovali do môjho výchovno-vzdelávacieho procesu, tak ako ja nezasahujem do vášho.

V prípade ešte nejakých nejasností, rada zodpoviem na všetky vaše otázky v riaditeľni školy.

Pekný zvyšok večera,

tr.uč. Omastová
 


27.11.

27. listopadu 2018 v 21:51 | tr.uč.Omastová
Dnešné úlohy:

PZM: 41/1,2,3 DÚ 41/4, opakovanie sčítania a odčítania do 20 s prechodom cez základ 10 s vykonaním skúšky správnosti.

SJ: Opakovanie samohlások, DÚ napísať 3 vety o škole a vypísať dlhé a krátke samohlásky.

Oznam: vo štvrtok bude krátka písomka z matematiky.

Prosím priniesť obyčajnú obálku na hod matematiky.

tr. uč. Omastová

23.11.

23. listopadu 2018 v 15:27 | tr.uč.Omastová
V utorok dňa 27.11.2018 bude krátka písomka zo SJ z učiva: samohlásky

Pekný zvyšok dňa.

tr. uč. Omastová

22.11.2018

22. listopadu 2018 v 16:13 | tr.uč.Omastová
M - cvičenia v zbierke úloh str. 19/2, 20/1, slovné hračky na súčet troch čísel 3+5+4=...
- opakovanie sčítnia a odčítania v obore do 20 s prechodom cez základ 10

PRV - str. 26 Kostra

SJ - samohlásky u, ú (nácvik)
- str. 50/1 pracovný zošit 12/13
- zpakovať si význam slov sud, súd, guľa, gúľa...
- pracovný zošit str. 25 prvá séria riadku so slovami na prepis písaných písmen - precvičovanie správnych tvarov písaných písmen, správne dodržiavať grafickú podobu písmen

Vzhľadom na to, že v telocvični je chladnejšie, bolo by vhodné, aby žiaci nosili tepláky a mikinu.

Ďakujem. Pekný zvyšok večera.

tr. uč. Omastová

15.11.2018

15. listopadu 2018 v 18:10 | tr.uc.Omastova
Milí rodičia,

dnes som žiakom rozdala sadu fotografií, tí, ktorí máte záujem o ich kúpu, prosím o uhradenie tejto sumy čím skôr. Tí. ktori nemajú zaujem o ich kúpu, prosím o vrátenie fotografií v pôvodnom stave čím skôr. Ďakujem.

Prosím rodičov žiakov, ktorí majú už vyriešené nové číslo Maksíka o odovzdanie vyriešených úloh do pondelka, alebo samostatne na uvedenú adresu v termíne, ktorý je zadaný na dvojstrane. Ďakujem.

V pondelok bude krátka písomka z Prvouky z prebratého učiva.
Okruhy: dopravné prostriedky, meriame čas, kalendár, určovanie času (bez minút). Ďakujem.

Pekný zvyšok večera.

tr. uč. Omastová

14.11.

14. listopadu 2018 v 22:24 | tr.uc.Omastova
Milí rodičia,

dnes mi prišlo bližšie info o cene v Škole v prírode.
Tak ako sme sa rozprávali, cena by sa napokon navýšila nad 150 eur, aký bol aj predpoklad. Presnú sumu mi cestovná kancelária uviesť nemohla, keďže by sa ešte doobjednával aj autobus, plus k tomu výlety a vstupy k nemu...Celková suma vzhľadom na lokalitu sa mi zdá byť vysoká... Keďže je veľa vecí nedoriešených a momentálne nie je voľný výber inej lokality či termínu a bolo potrebné objednať Školu v prírode už minulý školský rok, navrhujem, aby sa tento školský rok Škola v prírode neuskutočnila.
Žiakom to vynahradíme zaujímavejšími jednodňovými výletmi ku koncu školského roka ;)

Za pochopenie ďakujem,

pekný zvyšok večera

tr.uč.Omastová

8.11.

8. listopadu 2018 v 16:20 | tr.uč.Omastová
Milí rodičia,

prosím tých, ktorí nezaplatili fotografie z fotenia firmou "Prestiephoto", aby tak urobili čím skôr.
Ďakujem a pekný zvyšok večera.
tr. uč. Omastová

7.11.

7. listopadu 2018 v 18:00 | tr.uč.Omastová
Nezabudnúť! Zajtra je fotenie firmou" Prestiephoto."

Pekný zvyšok večera,

tr.uč.Omastová

Kam dál